VA -kummer og va-kasser

VA -kummer for deling og inspeksjon av rørnettet

VA-kummen er skreddersydd til å forgrene vann- og avløpsledninger. Kummene leveres med en egen kontroll- og inspeksjonsventil som forenkler prosessen med å lokalisere eventuelle driftsproblemer i nettet.
Kontroll- og inspeksjonsventilen kan også anvendes til utlufting og spyling av nettet.

Kummene plasseres på steder der flere ledninger møtes, for å forgrene og seksjonere anlegget. Kummene leveres med ferdig monterte PE100 SDR11 kuleventiler, tilpasset anleggets dimensjoner. Ønsker man tilgang til rørnettet kan «hjertet» i kummen enkelt tas ut.
Kummene leveres også med inntak for kabeltrekkerør og egnet drenering.

Benyttes isolerte rør med varmekabler anbefaler vi å skjøte eller tilkoble kablene i kummene. Ønsker man å forhøye kummene og/eller gjøre dem kjøresterke, kan dette enkelt løses med betongring og ramme med lokk.

Kummen er 105 x 105 cm nederst, og Ø 82 cm i den runde delen. Total høyde med lokk er 88 cm. Kummen kan leveres forlenget og med forankringsplate.

VA -kasser for tilkobling av stikkledninger til vann og avløp

rorsystemer 2015 82dVA-kassen er en elegant løsning for tilkobling av stikkledninger. Hovedledning for både vann og trykkavløp går inn i kassen, der samlestokker og stoppekraner for to eller flere stikkledninger er ferdig montert. Stoppekranene kan enkelt merkes, f.eks. med den respektive hytte eller hus sitt gårds- og bruksnummer. I tillegg er det også montert egne service- og kontrollventiler for inspeksjon, spyling og lufting av rørnettet. Kassen leveres med inntak for Ø75 mm kabeltrekkerør, egnet drenering og isolert lokk. Standardmål er L: 165 x B: 69 x H: 72 cm (inkl. lokk).

Kassen skreddersys til hvert enkelt anlegg og gir også mulighet for enkel tilkobling av enheter som kommer til ved et senere tidspunkt. Ønsker man tilgang til rørnettet kan samlestokkene i kassen enkelt tas ut.

Bruk av VA-kasser er en kostnadseffektiv og oversiktlig løsning for tilkobling av stikkledninger. Kontakt oss for konfigurering av VA-kasse til ditt anlegg.

rorsystemer 2015 77rorsystemer 2015 78
 

Produktoversikt og priser

rorsystemer 2015 80

Koblingskummer

For vann og trykkavløp.

Artikkel nrSpesifikasjon
VAK KUM 000 Skreddersys til hvert enkelt prosjekt
 
rorsystemer 2015 79

Koblingskasser

For vann og trykkavløp.

Artikkel nrSpesifikasjon
VAK KAS 000 Skreddersys til hvert enkelt prosjekt
 

 

Snakk med oss om ditt prosjekt!

Ring 61 29 52 40 eller fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg innen kort tid.