TRYKK-AVLØPS-SYSTEM

Mer enn 100.000 trykkavløpsstasjoner i drift

Vi har sammen med Flygt (Xylem Water Solutions Norge AS) utviklet et optimalt trykkavløpssystem. Prin-sippet bygger på at det er en trykkav-løpsstasjon for hvert hus eller hytte. Grå- og sortvannet ledes ned i kum-men der kverna starter når korrekt væskenivå oppnås. Det tilførte avløps-vannet males så opp til en tyntflytende væske bestående av 90 % vann.

Den kvernede væsken pumpes ut av kummen gjennom fleksible rør med små dimensjoner. Rørtraseene kan derfor følge terrenget i oppover- og nedoverbakker, og over lange avstander.

Trykkavløp kan anvendes til enkelt-stående hus/hytter eller hele felt hvor hver enhet enten pumper inn på en selvfallsledning eller på en trykksatt ledning.

Service og vedlikehold
Det stilles stadig strengere krav fra lokale myndigheter om service- og ettersynsavtaler også på private trykk-avløpsstasjoner. Rørsystemer kan via sitt service- nettverk tilby forebyggende service og ettersyn, der hele trykkavløps- stasjonen blir grundig gjennomgått. En forebyggende service- og etter-synsavtale skaper trygghet for bruk- eren, og bidrar til en trygg og drifts- sikker trykkavløpsstasjon.

 

Isolert kum med frostvakt

Dette systemet egner seg for både nye og eksisterende bolig- og hytte-anlegg. Kummen kan graves ned eller plasseres oppå bakken. Med sin innebygde frostvakt skal den ikke tilleggsisoleres. Den isolerte kummen har to Ø110 mm innløp for å kunne håndtere avløpsvannet fra to byg-ninger på samme eiendom. Utløpsrøret er alltid Ø40 mm.

Uisolert kum med stor pumpesump

På steder med større vannforbruk enn én husstand benyttes uisolert Compit trykkavløpsstasjon, som skal graves ned. Leveres komplett med støpejernsramme og betonglokk.

Pumpe med kvern

Flygt PC-Grinder MF 3068.175 benyttes som standard pumpe i alle våre stasjoner. Dette gjør lagerhold og pumpebytte svært enkelt. PC-Grinder leveres for 230 V 1-fas og 230/400 V 3-fas. Effektforbruket er kun 900 W. Pumpekapasiteten er 23 liter/min ved 55 m løftehøyde. Det er bygget inn motorvern i styreskapet, som hindrer pumpehavari ved f.eks. frossen vannledning. Som en ekstra sikring er det en sikkerhetsventil påmontert rørsettet nede i kummen.

Automatikkskap og nivåregulering

Automatikkskapet skal monteres innendørs slik at alarmen er hørbar. Automatikkskapet er ferdig programmert og skal alltid stå i ”automatisk drift”. Start/stopp og alarm styres av en trykksensor som henger nede i avløpsvannet i kummen. Dette gir langt sikrere driftsforhold enn mekani-ske vipper eller pressostater.

rorsystemer 2015 51

Tekniske data


Isolert kum
Helstøpt tank i gjennvinnbar PE
Høyde inkludert lokk: 1350 mm
Diameter: Ø80 cm
Vekt: 42 kg
Sumpvolum: 160 liter
Forankringsplate: Bestilles separat


Uisolert kum
Helstøpt tank i gjennvinnbar PE
Høyde: Justerbar fra 190 - 300 cm
Største diameter: Ø120 cm
Vekt: 180 kg
Sumpvolum: 330 liter

 

Trykkavløp i bruk

Snakk med oss om ditt prosjekt!

Ring 61 29 52 40 eller fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg innen kort tid.