RØRSYSTEMER AS

Rørsystemer AS ble etablert i 1999. Veopipe AS har overtatt og samlet all aktiviteter til Rakkestad i Østfold.

Vi hadde da, som nå, en forretningsidé om å kunne levere komplette
løsninger for utvendig vann og avløp til boliger og hytter.

Vi satser ytterligere mere på Permatube industri kjøle og varme segmentet der gjerne medierør er stål rør eller annen kvalitet på medierøret i tillegg. Her vil vi være spesielalister og er ett definert satsningsområde videre fremover.

For å utvikle gode produkter og løsninger lytter vi hele tiden til brukerne ute i grøfta.For å utvikle gode produkter og løsninger lytter vi hele tiden til brukerne ute i grøfta."Riktig produkt på riktig sted" er en leveregel vi følger. Med dette mener vi f.eks. at der det er god gravegrunn benytter vi rør og komponenter utenfrostsikring, mens der det er fjell, og dermed fare for at inngrep skal lage stygge sår i terrenget, benyttes produkter med innebygget frost- sikring. Disse krever minimale inngrep i landskapet.

For å utvikle gode produkter og løsninger lytter vi hele tiden til bruk- erne ute i grøfta. Denne kontinuerlige "læringsprosessen" har resultert i løsninger som er kostnadseffektive med tanke på pris, montering og vedlikehold.

Vi bistår gjerne med å dimensjonere vann- og avløpsanlegg. Vi produserer egne isolerte og uisolerte rør, vi har sertifiserte plastrørsveisere som produserer nødvendige kummer og deler, og vi har hjelpeutstyr som elektrosveise- maskiner og rørutleggere som for- enkler og sikrer monteringsprosessen.

Hovedkontor og produksjon er flyttet til Rakkestad kommune. Her finner vi administrasjonen med regnskapsavdeling, teknisk avdeling og salgsavdeling. I fabrikken er det produksjon av isolerte rør til energi- og varmepumpeanlegg, rør og deler med meiderør av stål og kobber samt plastsveiseverksted som produserer pumpekummer, VA-kummer, bend og deler til alle våre prosjekter.

Snakk med oss om ditt prosjekt!

Ring 61 29 52 40 eller fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg innen kort tid.