Produktomfang

Rørsystemer representerer det ypperste innen isolerte og uisolerte
rørløsninger med tilhørende komponenter. Kontinuerlig produktutvikling
har gjort oss til en spydspiss i markedet.

Egenprodusert 
PERMAFLEX plus Isolerte rør på kveil/rull med integrert selvbegrensende varmekabel. Benyttes hovedsakelig som stikkledninger for vann og trykkavløp.
PERMAFLEX standard Isolerte rør på kveil/rull med integrert ohmsk varmekabel. Benyttes som hovedledninger for vann og trykkavløp.
PERMAFLEX vp Isolerte rør på kveil/rull. Benyttes for varmepumpeprosjekter
PERMATUBE Isolerte rette rør i 6 m eller 12 m lengder. Med eller uten trekkrør for varmekabel. Benyttes til selvfall avløp, hovedledninger for vann, rør for varmepumpeanlegg, industrielle anlegg etc.
PERMATUBE vp Isolerte rette rør i 6 m eller 12 m lengder. Benyttes som hovedledninger for vann og avløp med varmepumpeteknologi som frostsikring, samt som hovedledninger i tradisjonelle varmepumpeanlegg.
VA-kummer Standardiserte og spesialproduserte kummer og løsninger for stengeog inspeksjonsmuligheter på VA anlegg.
VA-kasser Samlekum/-kasse med stoppekraner for mange hus eller hytter samlet.
Plastsveiseverksted Sertifiserte plastsveisere med rikt utstyrt verksted kan produsere standard- og spesialkomponenter
   
Agenturprodukter Flygt (Xylem) kvernpumper og sentrifugalpumper. Plasson elektrosveisedeler og maskiner. Deviflex varmekabel med påmontert pakkboks og kaldende for innvendig i rør. Devi Pipeheat varmekabel for montering utvendig på rør.
FDV-dokumentasjon For alle våre produkter finnes FDV-dokumentasjon. Se våre hjemmesider www.rorsystemer.no, eller kontakt oss.
 

Omregningstabell fra PN til SDR

Tillatt driftstrykk på de forskjellige SDR-klasser og materialtyper

TrykklasseSDR 26SDR 21SDR 17SDR 13,6SDR 11SDR 9SDR 7,4
Materialtype              
PE80, MRS = 8 MPa  PN4  PN5  PN6,3  PN8  PN10  PN12,5  PN16
PE100, MRS = 10 MPa  PN5  PN6,3  PN8  PN10  PN12,5  PN16  PN20
PE80: Polyetylenmateriale hvor MRS = 8 MPa. PE100: Polyetylenmateriale hvor MRS = 10 MPa. MRS: Minimum bruddspenning. MPa: Megapascal.

PN: Nominelt trykk (oppgis i bar). SDR: Utvendig diameter dividert med godstykkelse.

Snakk med oss om ditt prosjekt!

Ring 61 29 52 40 eller fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg innen kort tid.