Speilsveisedeler

produktoversikt

Speilsveisedeler i andre dimensjoner og tilpasninger enn det som framkommer i tabellene kan leveres på forespørsel.

rorsystemer 2015 220b

bend 90°, pe100 lang modell

Artikkel nrDimensjonTrykklasse
10 101 927 Ø32 mm SDR11
10 101 928 Ø40 mm SDR11
10 101 931 Ø50 mm SDR11
10 101 934 Ø63 mm SDR11
10 101 937 Ø75 mm SDR11
10 101 940 Ø90 mm SDR11
10 101 943 Ø110 mm SDR11
10 101 946 Ø125 mm SDR11
10 101 949 Ø140 mm SDR11
10 101 952 Ø160 mm SDR11
10 101 955 Ø180 mm SDR11
10 101 958 Ø200 mm SDR11
10 101 961 Ø225 mm SDR11
10 101 963 Ø250 mm SDR11
10 101 967 Ø280 mm SDR11
10 101 970 Ø315 mm SDR11
 
rorsystemer 2015 221b

albue 90°, pe100 lang modell

Artikkel nrDimensjonTrykklasse
19 200 179 Ø32 mm SDR11
19 200 180 Ø40 mm SDR11
19 200 181 Ø50 mm SDR11
19 200 182 Ø63 mm SDR11
19 200 071 Ø75 mm SDR11
19 200 183 Ø90 mm SDR11
19 200 184 Ø110 mm SDR11
19 200 072 Ø125 mm SDR11
19 200 257 Ø140 mm SDR11
19 200 073 Ø160 mm SDR11
19 200 185 Ø180 mm SDR11
19 200 186 Ø200 mm SDR11
19 200 187 Ø225 mm SDR11
19 200 285 Ø250 mm SDR11
19 200 287 Ø280 mm SDR11
19 200 289 Ø315 mm SDR11
 
rorsystemer 2015 222b

albue 45°, pe100 lang modell

Artikkel nrDimensjonTrykklasse
19 200 209 Ø32 mm SDR11
19 200 210 Ø40 mm SDR11
19 200 211 Ø50 mm SDR11
19 200 212 Ø63 mm SDR11
19 200 213 Ø75 mm SDR11
19 200 214 Ø90 mm SDR11
19 200 215 Ø110 mm SDR11
19 200 216 Ø125 mm SDR11
19 200 338 Ø140 mm SDR11
19 200 217 Ø160 mm SDR11
19 200 218 Ø180 mm SDR11
19 200 219 Ø200 mm SDR11
19 200 220 Ø225 mm SDR11
19 200 279 Ø250 mm SDR11
19 200 281 Ø280 mm SDR11
19 200 283 Ø315 mm SDR11
 
rorsystemer 2015 223b

reduksjon, pe100 lang modell

Artikkel nrDimensjonTrykklasse
14 900 967 Ø40 x 32 mm SDR11
14 900 971 Ø50 x 32 mm SDR11
14 900 972 Ø50 x 40 mm SDR11
14 900 973 Ø63 x 32 mm SDR11
14 900 974 Ø63 x 40 mm SDR11
14 900 975 Ø63 x 50 mm SDR11
14 900 976 Ø75 x 50 mm SDR11
14 900 977 Ø75 x 63 mm SDR11
19 700 194 Ø90 x 50 mm SDR11
14 900 978 Ø90 x 63 mm SDR11
14 900 979 Ø90 x 75 mm SDR11
14 900 782 Ø110 x 63 mm SDR11
19 700 272 Ø110 x 75 mm SDR11
14 900 783 Ø110 x 90 mm SDR11
14 900 784 Ø125 x 63 mm SDR11
14 900 785 Ø125 x 90 mm SDR11
14 900 786 Ø125 x 110 mm SDR11
19 700 444 Ø140 x 75 mm SDR11
19 700 430 Ø140 x 90 mm SDR11
19 700 431 Ø140 x 110 mm SDR11
14 900 980 Ø140 x 125 mm SDR11
14 900 787 Ø160 x 90 mm SDR11
14 900 788 Ø160 x 110 mm SDR11
14 900 789 Ø160 x 125 mm SDR11
14 900 790 Ø160 x 140 mm SDR11
19 700 445 Ø180 x 110 mm SDR11
14 900 487 Ø180 x 125 mm SDR11
19 700 446 Ø180 x 140 mm SDR11
14 900 981 Ø180 x 160 mm SDR11
19 700 447 Ø200 x 140 mm SDR11
14 900 791 Ø200 x 160 mm SDR11
19 700 448 Ø200 x 180 mm SDR11
14 900 792 Ø225 x 140 mm SDR11
14 900 793 Ø225 x 160 mm SDR11
14 900 794 Ø225 x 180 mm SDR11
19 700 269 Ø225 x 200 mm SDR11
14 901 051 Ø250 x 160 mm SDR11
14 901 052 Ø250 x 180 mm SDR11
14 901 053 Ø250 x 200 mm SDR11
14 901 054 Ø250 x 225 mm SDR11
19 700 141 Ø280 x 200 mm SDR11
19 700 139 Ø280 x 225 mm SDR11
19 700 142 Ø280 x 250 mm SDR11
19 700 143 Ø315 x 225 mm SDR11
19 700 144 Ø315 x 250 mm SDR11
19 700 145 Ø315 x 280 mm SDR11
 
rorsystemer 2015 226b

trappereduksjon, pe100 lang modell

Artikkel nrDimensjonTrykklasse
TR 063 016 11 Ø63 x 16 mm SDR11
TR 075 032 11 Ø75 x 32 mm SDR11
TR 110 63 11 Ø110 x 63 mm SDR11
TR 125 75 11 Ø125 x 75 mm SDR11
 
rorsystemer 2015 235b

t-rør, pe100 lang modell

Artikkel nrDimensjonTrykklasse
10 300 592 Ø32 x 32 x 32 mm SDR11
10 300 593 Ø40 x 40 x 40 mm SDR11
10 300 595 Ø50 x 50 x 50 mm SDR11
10 300 597 Ø63 x 63 x 63 mm SDR11
10 300 128 Ø75 x 75 x 75 mm SDR11
10 300 600 Ø90 x 90 x 90 mm SDR11
10 300 602 Ø110 x 110 x 110 mm SDR11
10 300 129 Ø125 x 125 x 125 mm SDR11
10 300 605 Ø140 x 140 x 140 mm SDR11
10 300 130 Ø160 x 160 x 160 mm SDR11
10 300 131 Ø180 x 180 x 180 mm SDR11
10 300 609 Ø200 x 200 x 200 mm SDR11
10 300 133 Ø225 x 225 x 225 mm SDR11
10 300 135 Ø250 x 250 x 250 mm SDR11
10 300 611 Ø280 x 280 x 280 mm SDR11
10 300 613 Ø315 x 315 x 315 mm SDR11
 
rorsystemer 2015 236b

t-rør reduksjon, pe100 lang modell

Artikkel nrDimensjonTrykklasse
13 500 846 Ø63 x 50 x 63 mm SDR11
13 500 847 Ø75 x 32 x 75 mm SDR11
13 500 848 Ø75 x 50 x 75 mm SDR11
13 500 849 Ø75 x 63 x 75 mm SDR11
13 500 692 Ø90 x 50 x 90 mm SDR11
16 500 693 Ø90 x 63 x 90 mm/td> SDR11
13 500 850 Ø90 x 75 x 75 mm SDR11
13 500 694 Ø110 x 63 x 110 mm SDR11
13 500 851 Ø110 x 75 x 110 mm SDR11
13 500 695 Ø110 x 90 x 110 mm SDR11
13 500 852 Ø125 x 110 x 110 mm SDR11
13 500 853 Ø160 x 63 x 160 mm SDR11
13 500 854 Ø160 x 75 x 160 mm SDR11
13 500 696 Ø160 x 90 x 160 mm SDR11
13 500 697 Ø160 x 110 x 160 mm SDR11
13 500 855 Ø180 x 160 x 180 mm SDR11
22 300 053 Ø200 x 63 x 200 mm SDR11
22 300 054 Ø200 x 90 x 200 mm SDR11
22 300 055 Ø200 x 110 x 200 mm SDR11
22 300 056 Ø200 x 160 x 200 mm SDR11
13 500 856 Ø225 x 75 x 225 mm SDR11
13 500 698 Ø225 x 90 x 225 mm SDR11
13 500 699 Ø225 x 110 x 225 mm SDR11
13 500 700 Ø225 x 160 x 225 mm SDR11
13 500 857 Ø225 x 180 x 225 mm SDR11
22 300 124 Ø250 x 110 x 250 mm SDR11
22 300 125 Ø250 x 160 x 250 mm SDR11
22 300 100 Ø315 x 110 x 315 mm SDR11
22 300 101 Ø315 x 160 x 315 mm SDR11
22 300 082 Ø315 x 250 x 315 mm SDR11
 
rorsystemer 2015 228b

grenrør 45°, pe100 lang modell

Artikkel nrDimensjonTrykklasse
252 501 040 Ø40 x 40 x 40 mm SDR11
252 501 050 Ø50 x 50 x 50 mm SDR11
252 501 063 Ø63 x 63 x 63 mm SDR11
252 501 075 Ø75 x 75 x 75 mm SDR11
252 501 090 Ø90 x 90 x 90 mm SDR11
252 501 110 Ø110 x 110 x 110 mm SDR11
 
rorsystemer 2015 229b

krage, pe100 lang modell

Artikkel nrDimensjonTrykklasse
19 400 105 Ø32 mm SDR11
19 400 106 Ø40 mm SDR11
19 400 108 Ø50 mm SDR11
19 400 034 Ø63 mm SDR11
19 400 035 Ø75 mm SDR11
19 400 037 Ø90 mm SDR11
19 400 039 Ø110 mm SDR11
19 400 041 Ø125 mm SDR11
19 400 111 Ø140 mm SDR11
19 400 043 Ø160 mm SDR11
19 400 046 Ø180 mm SDR11
19 400 112 Ø200 mm SDR11
19 400 050 Ø225 mm SDR11
19 400 129 Ø250 mm SDR11
19 400 132 Ø280 mm SDR11
19 400 134 Ø315 mm SDR11
 
rorsystemer 2015 230b

stålflens, pp-belagt

Artikkel nrDimensjonTrykklasse
13 000 023 DN25(Ø32 mm) SDR11
13 000 024 DN32(Ø40 mm) SDR11
13 000 025 DN40(Ø50 mm) SDR11
13 000 026 DN50(Ø63 mm) SDR11
13 000 027 DN65(Ø75 mm) SDR11
13 000 028 DN80(Ø90 mm) SDR11
13 000 029 DN100(Ø110 mm) SDR11
13 000 030 DN110(Ø125 mm) SDR11
13 000 031 DN125(Ø140 mm) SDR11
13 000 032 DN150(Ø160 mm) SDR11
13 000 033 DN150(Ø180 mm) SDR11
13 000 034 DN200(Ø200 mm) SDR11
13 000 035 DN200(Ø225 mm) SDR11
13 000 036 DN250(Ø250 mm) SDR11
13 000 037 DN250(Ø280 mm) SDR11
13 000 038 DN300(Ø315 mm) SDR11
 
rorsystemer 2015 232b

endekappe, pe100 lang modell

Artikkel nrDimensjonTrykklasse
19 300 316 Ø32 mm SDR11
19 300 317 Ø40 mm SDR11
19 300 320 Ø50 mm SDR11
19 300 323 Ø63 mm SDR11
19 300 326 Ø75 mm SDR11
19 300 329 Ø90 mm SDR11
19 300 332 Ø110 mm SDR11
19 300 335 Ø125 mm SDR11
19 300 338 Ø140 mm SDR11
19 300 341 Ø160 mm SDR11
19 300 344 Ø180 mm SDR11
19 300 347 Ø200 mm SDR11
19 300 350 Ø225 mm SDR11
19 600 003 Ø250 mm SDR11
19 600 056 Ø280 mm SDR11
19 600 062 Ø315 mm SDR11
 
rorsystemer 2015 231b

bend 90°, pe100

Artikkel nrDimensjonTrykklasse
19 100 031 Ø63 mm SDR17
19 100 043 Ø75 mm SDR17
19 100 045 Ø90 mm SDR17
19 100 047 Ø110 mm SDR17
19 100 056 Ø125 mm SDR17
19 100 057 Ø140 mm SDR17
19 100 058 Ø160 mm SDR17
19 100 059 Ø180 mm SDR17
19 100 060 Ø200 mm SDR17
19 100 049 Ø225 mm SDR17
19 100 091 Ø250 mm SDR17
19 100 095 Ø315 mm SDR17
 
rorsystemer 2015 233b

albue 45°, pe100

Artikkel nrDimensjonTrykklasse
19 200 189 Ø50 mm SDR17
19 200 191 Ø63 mm SDR17
19 200 193 Ø75 mm SDR17
19 200 195 Ø90 mm SDR17
19 200 197 Ø110 mm SDR17
19 200 199 Ø125 mm SDR17
19 200 378 Ø140 mm SDR17
19 200 200 Ø160 mm SDR17
19 200 202 Ø180 mm SDR17
19 200 204 Ø200 mm SDR17
19 200 206 Ø225 mm SDR17
19 200 278 Ø250 mm SDR17
19 200 292 Ø315 mm SDR17
 
rorsystemer 2015 234b

konsentrisk reduksjon

pe100, lang modell

Artikkel nrDimensjonTrykklasse
19 700 196 Ø50 x 32 mm SDR17
19 700 197 Ø50 x 40 mm SDR17
19 700 198 Ø63 x 32 mm SDR17
19 700 199 Ø63 x 40 mm SDR17
19 700 200 Ø63 x 50 mm SDR17
14 900 879 Ø75 x 63 mm SDR17
19 700 202 Ø90 x 50 mm SDR17
14 900 880 Ø90 x 63 mm SDR17
14 900 881 Ø90 x 75 mm SDR17
14 900 795 Ø110 x 63 mm SDR17
19 700 273 Ø110 x 75 mm SDR17
14 900 796 Ø110 x 90 mm SDR17
14 900 797 Ø125 x 63 mm SDR17
14 900 798 Ø125 x 90 mm SDR17
14 900 799 Ø125 x 110 mm SDR17
19 700 440 Ø140 x 75 mm SDR17
19 700 432 Ø140 x 90 mm SDR17
19 700 222 Ø140 x 110 mm SDR17
14 900 882 Ø140 x 125 mm SDR17
14 900 800 Ø160 x 90 mm SDR17
14 900 211 Ø160 x 110 mm SDR17
14 900 801 Ø160 x 125 mm SDR17
14 900 802 Ø160 x 140 mm SDR17
19 700 326 Ø180 x 90 mm SDR17
19 700 441 Ø180 x 110 mm SDR17
14 900 883 Ø180 x 125 mm SDR17
19 700 223 Ø180 x 140 mm SDR17
14 900 884 Ø180 x 160 mm SDR17
19 700 442 Ø200 x 140 mm SDR17
14 900 212 Ø200 x 160 mm SDR17
19 700 224 Ø200 x 180 mm SDR17
14 900 803 Ø225 x 140 mm SDR17
14 900 214 Ø225 x 160 mm SDR17
14 900 804 Ø225 x 180 mm SDR17
19 700 443 Ø225 x 200 mm SDR17
14 901 043 Ø250 x 160 mm SDR17
14 901 044 Ø250 x 180 mm SDR17
14 901 045 Ø250 x 200 mm SDR17
14 901 046 Ø250 x 225 mm SDR17
19 700 148 Ø315 x 225 mm SDR17
19 700 134 Ø315 x 250 mm SDR17
 
rorsystemer 2015 235b

t-rør, pe100 lang modell

Artikkel nrDimensjonTrykklasse
10 300 594 Ø50 x 50 x 50 mm SDR17
10 300 596 Ø63 x 63 x 63 mm SDR17
10 300 598 Ø75 x 75 x 75 mm SDR17
10 300 599 Ø90 x 90 x 90 mm SDR11
10 300 601 Ø110 x 110 x 110 mm SDR17
10 300 603 Ø125 x 125 x 125 mm SDR17
10 300 604 Ø140 x 140 x 140 mm SDR17
10 300 606 Ø160 x 160 x 160 mm SDR17
10 300 607 Ø180 x 180 x 180 mm SDR17
10 300 608 Ø200 x 200 x 200 mm SDR17
10 300 725 Ø225 x 225 x 225 mm SDR17
10 300 726 Ø250 x 250 x 250 mm SDR17
10 300 612 Ø315 x 315 x 315 mm SDR17
 
rorsystemer 2015 236b

t-rør reduksjon pe100, lang modell

Artikkel nrDimensjonTrykklasse
13 500 834 Ø63 x 50 x 63 mm SDR17
13 500 836 Ø75 x 50 x 75 mm SDR17
13 500 837 Ø75 x 63 x 75 mm SDR17
13 500 685 Ø90 x 50 x 90 mm SDR17
13 500 686 Ø90 x 63 x 90 mm SDR17
13 500 838 Ø90 x 75 x 90 mm SDR17
13 500 687 Ø110 x 63 x 110 mm SDR17
13 500 839 Ø110 x 75 x 110 mm SDR17
13 500 688 Ø110 x 90 x 110 mm SDR17
13 500 840 Ø125 x 110 x 125 mm SDR17
13 500 841 Ø160 x 63 x 160 mm SDR17
13 500 842 Ø160 x 75 x 160 mm SDR17
13 500 689 Ø160 x 90 x 160 mm SDR17
13 500 690 Ø160 x 110 x 160 mm SDR17
13 500 843 Ø180 x 160 x 160 mm SDR17
22 300 057 Ø200 x 63 x 200 mm SDR17
22 300 058 Ø200 x 90 x 200 mm SDR17
22 300 059 Ø200 x 110 x 200 mm SDR17
22 300 060 Ø200 x 160 x 200 mm SDR17
13 500 844 Ø225 x 75 x 225 mm SDR17
13 500 691 Ø225 x 90 x 225 mm SDR17
13 500 110 Ø225 x 110 x 225 mm SDR17
13 500 111 Ø225 x 160 x 225 mm SDR17
13 500 845 Ø225 x 180 x 225 mm SDR17
22 300 121 Ø250 x 110 x 250 mm SDR17
22 300 122 Ø250 x 160 x 250 mm SDR17
22 300 098 Ø315 x 110 x 315 mm SDR17
22 300 099 Ø315 x 160 x 315 mm SDR17
22 300 123 Ø315 x 250 x 315 mm SDR17
 
rorsystemer 2015 239b

endekappe, pe100 lang modell

Artikkel nrDimensjonTrykklasse
13 900 319 Ø50 mm SDR17
13 900 322 Ø63 mm SDR17
13 900 325 Ø75 mm SDR17
13 900 328 Ø90 mm SDR17
13 900 331 Ø110 mm SDR17
13 900 334 Ø125 mm SDR17
13 900 337 Ø140 mm SDR17
13 900 340 Ø160 mm SDR17
13 900 343 Ø180 mm SDR17
13 900 346 Ø200 mm SDR17
13 900 349 Ø225 mm SDR17
19 600 054 Ø250 mm SDR17
19 600 061 Ø315 mm SDR17
 
rorsystemer 2015 237b

krage, pe100 lang modell

Artikkel nrDimensjonTrykklasse
19 400 107 Ø50 mm SDR17
19 400 119 Ø63 mm SDR17
19 400 109 Ø75 mm SDR17
19 400 121 Ø90 mm SDR17
19 400 122 Ø110 mm SDR17
19 400 123 Ø125 mm SDR17
19 400 110 Ø140 mm SDR17
19 400 042 Ø160 mm SDR17
19 400 045 Ø180 mm SDR17
19 400 126 Ø200 mm SDR17
19 400 049 Ø225 mm SDR17
19 400 128 Ø250 mm SDR17
19 400 133 Ø315 mm SDR17
 
rorsystemer 2015 238b

stålflens, pp-belagt

Artikkel nrDimensjonTrykklasse
13 000 025 DN40(Ø50 mm) SDR11
13 000 026 DN50(Ø63 mm) SDR11
13 000 027 DN65(Ø75 mm) SDR11
13 000 028 DN80(Ø90 mm) SDR11
13 000 029 DN100(Ø110 mm) SDR11
13 000 030 DN110(Ø125 mm) SDR11
13 000 031 DN125(Ø140 mm) SDR11
13 000 032 DN150(Ø160 mm) SDR11
13 000 033 DN150(Ø180 mm) SDR11
13 000 034 DN200(Ø200 mm) SDR11
13 000 035 DN200(Ø225 mm) SDR11
13 000 036 DN250(Ø250 mm) SDR11
13 000 037 DN250(Ø280 mm) SDR11
13 000 038 DN300(Ø315 mm) SDR11
 

Snakk med oss om ditt prosjekt!

Ring 61 29 52 40 eller fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg innen kort tid.