Permatube grunnavløp

PERMATUBE AVLØPSSYSTEM

Permatube preisolerte PP-rør benyttes til avløpsledninger med selvfall. der det er frostfare på grunn av dårlig overdekning.

Alle isolerte rør og deler med muffe/ spissende isoleres og mantles over muffen. Siden spissenden er ferdig avmantlet, gjør dette monteringen rask og enkel. Permatube rør og deler kan om ønskelig leveres med trekkerør for varmekabel.

Permatube avløpssystem består av rør, grenrør, stake- og spyle-grenrør, bend 15o, 30o, 45o og 88,9o, dimensjonsoverganger, muffer og kummer. Andre deler lages på bestilling.

Permatube rør og deler isoleres med PUR med lambdaverdi 0,027 W/mOC. Mantelrørene er laget av glatt PE i sort utførelse på rør og deler.

PERMATUBE GRUNNAVLØPSRØR

Dimensjon og vekt
Dimensjon medierør/mantelrør Vekt pr m Materiale i medierør Materiale i manterør
Ø110/160 mm 3,0 kg PP SN8, rødbrun PE HD, svart
Ø125/200 mm 6,0 kg PP SN8, rødbrun PE HD, svart
Ø160/250 mm 11,3 kg PP SN8, rødbrun PE HD, svart

Korrekt lagring på anlegg. Skjøting av isolert selvfallsrør. Kart og terreng kontrolleres.
Selvfallsrør til anleggsrigg forlagt på bakken.    


 

Snakk med oss om ditt prosjekt!

Ring 61 29 52 40 eller fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg innen kort tid.