Patentert løsning

Frostsikring av vann og avløpsanlegg med grønn energi!

Tradisjonelt har man i Norge valgt å grave vann- og avløpsrør ned til frostsikker dybde, eller sikre rørene med elektriske varmekabler hvis de blir grunt forlagt. De senere årene har strømprisene økt betydelig. Dette har medført økte driftsutgifter for anlegg som er frostsikret med varmekabler. Vi har utviklet, patentert og tatt i bruk varmepumpeteknologi som alternativ for å frostsikre VA-anlegg.

Prinsippet
Varmepumpen ”henter” varme i et 100-200 m dypt borehull. En frekvensstyrt sirkulasjonspumpe pumper den varme væsken ut i et trekkerør, som ligger parallet med vann- eller avløpsrøret. Sirkulasjonshastigheten reguleres ut i fra returtemperaturen.

Store driftsbesparelser
Material,- grave- og monteringskostnader ligger på samme nivå som tradisjonelle isolerte rør med varmekabel, forlagt i grunne grøfter. SINTEF og varmepumpeleverandøren har beregnet at det kan være en besparelse opp mot 80 % i driftskostnader.

Testanlegg
Det ble i 2013 bygget et testanlegg på Høgevarde i Flå kommune, bestående av 1380 m hovedledning for vann- og avløp. Totalt er det prosjektert i overkant av 40 hytter langs traseen. Driftsresultatet etter første sesongs drift viser følgende:

Totalt effektforbruk testanlegg:
7440 kWh : 2760 m rør = 2,7 kWh/m/år.

Teoretisk effektforbruk med varmekabel:
35500 kwh : 2760 m rør = 13 kWh/m/år.
Besparelsen er på 79 %!

 

Fullskala testanlegg på Høgevarde i Flå kommune.

Patent nr. 20110875
Gode, fornuftige løsninger skaper et driftssikkert anlegg og dermed en fornøyd bruker. Med tanke på pris, drift og driftskostnader, er videreutvikling av eksisterende løsninger temaer vi alltid har fokus på, ikke minst på grunn av det miljøvennlige aspektet. Patent nr. 20110875 er et godt eksempel på vår fokus på produktutvikling.

rorsystemer 2015 292b

 

Prinsippet
En varmepumpe henter energi i et ca. 200 m dypt borehull. Temperatur på væsken ut fra varmepumpen er regulerbar fra 0 - 30oC. En frekvensstyrt sirkulasjonspumpe pumper den varme væsken ut i et eget rør som ligger like under vann- og avløpsrøret. Væsken pumpes i tur langs avløpsrøret og i retur langs vannrøret. Sirkulasjonshastigheten reguleres ut i fra returtemperaturen, slik at væsken alltid holder minst 5oC i returen inn på varmepumpen.

testanlegg

 

Konklusjon
Prinsippet er testet ut hos SINTEF i samarbeid med varmepumpeleverandør. Konklusjonen etter første driftsår er at teorien stemmer og at det er store besparelser i driftsutgiftene. Se regnestykke på forgående side.

VA-rørene skal produseres både som kveilrør og i rette lengder. De vil i sin helhet bli produsert på vår fabrikk i Sør-Fron.

hogvarde b

 

 

rorsystemer 2015 291b

rorsystemer 2015 293b
 

Snakk med oss om ditt prosjekt!

Ring 61 29 52 40 eller fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg innen kort tid.