Godkjenninger og sertifisering

 

Nordic Poly Mark

Nordic Poly MarkNordic Poly Mark er et frivillig kvalitetsmerke for plastrørprodukter. Produkter som er merket med Nordic Poly Mark
sertifiseres av INSTA-CERT, og produktene kontrolleres løpende av så vel produsenter som av eksterne kontrollorgan.
Rørsystemer AS produserer og leverer PE-rør godkjent iht. Nordic Poly Mark. Detaljert informasjon om sertifiseringen kan
hentes fra www.insta-cert.com og www.nordicpolymark.com

Sentral godkjenning

Ansvarsrett logo sort litenSentral godkjenning av foretak er et frivillig hjelpemiddel for
foretak som søker lokal godkjenning for ansvarsrett innenfor
funksjonene søker, prosjekterende og utførende.
Sentralgodkjenninger er en generell prekvalifisering av
foretakskvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften
(SAK10) kap 9-11. Den sparer både foretak
og kommune for tid ved søknad om lokal godkjenning for
ansvarsrett i konkrete byggetiltak. Foretaket slipper å framlegge
dokumentasjon av kvalifikasjoner i hver enkelt byggesøknad.
Kommunen kan begrense seg til å vurdere om det
er samsvar mellom foretakets sentrale godkjenning og
byggetiltaket, herunder om det foreligger og vil bli benyttet
nødvendig fagkompetanse og kvalitetssikring tilpasset det
aktuelle tiltaket.
Rørsystemer AS innehar Sentral godkjenning, tiltaksklasse 2,
for følgende funksjoner og fagområder:

Funksjon: Fagområde
Ansvarlig søker: Alle typer tiltak
Prosjekterende: Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg

NEMKO -godkjente plastsveisere

Alle våre plastsveisere innehar Nemko-godkjent sertifikat.
Innehaveren har i henhold til NS 416-1:2008 og NS 416-
2:2008 (Operatør for sveising av rør og rørdeler av polyetylen,
PE, og polypropylen, PP), dokumentert teoretiske og
praktiske kunnskaper i:
Speilsveis, PE opp til Ø630 mm og PP opp til Ø315 mm.
Elektromuffesveis, opp til Ø450 mm.
Ekstrudersveis.

 

 

Snakk med oss om ditt prosjekt!

Ring 61 29 52 40 eller fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg innen kort tid.