RØRSYSTEMER AS

Rørsystemer AS ble etablert i 1999. Vi hadde da, som nå, en forretningsidé om å kunne levere komplette
løsninger for utvendig vann og avløp til boliger og hytter.

For å utvikle gode produkter og løsninger lytter vi hele tiden til brukerne ute i grøfta.For å utvikle gode produkter og løsninger lytter vi hele tiden til brukerne ute i grøfta."Riktig produkt på riktig sted" er en leveregel vi følger. Med dette mener vi f.eks. at der det er god gravegrunn benytter vi rør og komponenter utenfrostsikring, mens der det er fjell, og dermed fare for at inngrep skal lage stygge sår i terrenget, benyttes produkter med innebygget frost- sikring. Disse krever minimale inngrep i landskapet.

For å utvikle gode produkter og løsninger lytter vi hele tiden til bruk- erne ute i grøfta. Denne kontinuerlige "læringsprosessen" har resultert i løsninger som er kostnadseffektive med tanke på pris, montering og vedlikehold.

For å bli en totalleverandør har vi sentralgodkjenning for å dimensjonere vann- og avløpsanlegg. Vi produserer egne isolerte og uisolerte rør, vi har sertifiserte plastrørsveisere som produserer nødvendige kummer og deler, og vi har hjelpeutstyr som elektrosveise- maskiner og rørutleggere som for- enkler og sikrer monteringsprosessen.

Hovedkontor og produksjon er på Hundorp i Sør-Fron kommune. Her finner vi administrasjonen med regn- skapsavdeling, teknisk avdeling og salgsavdeling. I fabrikken er det pro- duksjon av uisolerte PE-rør, isolerte rør på kveil med intergrert varme- kabel, isolerte rør til energi- og varmepumpeanlegg, plastsveiseverksted som produserer pumpekummer, VA-kummer, bend og deler til alle våre prosjekter.

Selskapet er under stadig utvikling og lanserte i 2013 et patentert, isolert VA-rør, der varmekabelen er erstattet av rør for glykol. Med varmepumpe og sirkulasjon av glykol skal det teoretisk kunne redusere driftskostnadene med opp til 80%.

I 2015 avslutter vi samarbeidet med Uponor as, som forhandler av deres isolerte rør på kveil med integrert varmekabel.Vi starter nå med produk- sjon av Permaflex-røret i egen fabrikk.

Snakk med oss om ditt prosjekt!

Ring 61 29 52 40 eller fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg innen kort tid.